Refinement of synchronizable places with multi-workflow nets

K.M. Hee, van, N. Sidorova, J.M.E.M. Werf, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Refinement of synchronizable places with multi-workflow nets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen