Refinement-aware generation of attack trees

O. Gadyatskaya, R. Jhawar, S. Mauw, R. Trujillo-Rasua, T.A.C. Willemse

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Refinement-aware generation of attack trees'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde