Reengineering knock-out processes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

60 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)451-468
TijdschriftDecision Support Systems
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit