Redundancy on the software design process is essential for designing correct software

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

127 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)34-35
TijdschriftERCIM News
Volume99
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit