Reduction of affine systems on polytopes

L.C.G.J.M. Habets, J.H. Schuppen, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reduction of affine systems on polytopes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde