Reduction of access control decisions

C. Morisset, N. Zannone

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Reduction of access control decisions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen