Reductie van de logistieke complexiteit

M. Igel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Als de goederenstroom te complex van vorm is, dan kan het vinden van een effectief besturingssysteem een probleem vormen. Behalve goederenstroomcomplexiteit onderscheiden we ook nog de complexiteit van producten, capaciteitsmiddelen en van de logistieke besturingsfunctie. Men onderscheidt de volgende soorten maatregelen: - stroomgerichte maatregelen betreffen het reduceren van de stroomcomplexiteit door het vormen van productgroepen met een eenvoudige stroomvorm. Hierbij kan dan een effectief besturingssysteem worden gekozen; - levertijdgerichte maatregelen houden in dat een KOOP wordt vastgesteld. Het KOOP verdeelt de stroom in opeenvolgende delen waarin respectievelijk op prognose en op order wordt geproduceerd; - capaciteitsgerichte maatregelen betekenen voornamelijk steltijdreductie en het (mechanisch) integreren van bewerkingen; - productgerichte maatregelen richten zich op de vereenvoudiging van het antwerp in de zin van standaardisatie van onderdelen en het kiezen van minder ingewikkelde fabricageprocessen; - besturingsgerichte maatregelen houden in, het integreren van logistieke functies op goederenstroomniveau (MM) en het delegeren van besturingstaken naar uitvoerend niveau. Door het nemen van maatregelen die de complexiteit reduceren, ontstaan vaak andere vormen van complexiteit. Integrale besturingsconcepten omvatten niet altijd aile logistieke aspecten en zijn vaak ook niet in aile situaties toepasbaar.
Originele taal-2Nederlands
TitelHandboek logistiek : logistiek management, material management, fysieke distributie
RedacteurenW. Ploos van Amstel
Plaats van productieAlphen aan den Rijn
UitgeverijSamsom
Pagina'sA1210-1/19
ISBN van geprinte versie90-6500-060-7
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit