Reducing the effect of uncertainty in robust optimization for oil recovery

M.M. Siraj

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1247 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Van den Hof, Paul M.J., Promotor
  • Jansen, Jan-Dirk, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning10 mei 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4266-6
StatusGepubliceerd - 10 mei 2017

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit