Reducing the complexity of dataflow graphs using slack-based merging

H.I. Ali, S. Stuijk, K.B. Akesson, L.M. Pinho

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reducing the complexity of dataflow graphs using slack-based merging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen