Reducing respondent burden, information processing effort, and incomprehensibility in stated-preference surveys: Principles and properties of the pairwise design strategy

Donggen Wang, Jiukun Li, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reducing respondent burden, information processing effort, and incomprehensibility in stated-preference surveys: Principles and properties of the pairwise design strategy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Economics, Econometrics and Finance

Nursing and Health Professions