Reducing lattice bases to find small-height values of univariate polynomials

D.J. Bernstein

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

  Samenvatting

  This paper illustrates, improves, and unifies a variety of previous results on finding divisors in residue classes (Lenstra, Konyagin, Pomerance, Coppersmith, Howgrave-Graham, Nagaraj), divisors in short intervals (Rivest, Shamir, Coppersmith, Howgrave-Graham), modular roots (Håstad, Vallée, Girault, Toffin, Coppersmith, Howgrave-Graham), highpower divisors (Boneh, Durfee, Howgrave-Graham), and codeword errors beyond half distance (Sudan, Guruswami, Goldreich, Ron, Boneh).
  Originele taal-2Engels
  TitelAlgorithmic Number Theory
  RedacteurenJ.P. Buhler, P. Stevenhagen
  Plaats van productieCambridge
  UitgeverijCambridge University Press
  Pagina's421-446
  ISBN van geprinte versie978-0-521-80854-5
  StatusGepubliceerd - 2008

  Publicatie series

  NaamMathematical Sciences Research Institute Publications
  Volume44

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Reducing lattice bases to find small-height values of univariate polynomials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit