Reducing energy consumption for air-conditioning by commissioning and optimized system operation

J. Šimek, M. Lain, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reducing energy consumption for air-conditioning by commissioning and optimized system operation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering