Reducing dimensionality in multiple instance learning with a filter method

A. Zafra, M. Pechenizkiy, S. Ventura

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Reducing dimensionality in multiple instance learning with a filter method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen