Reduced-Sample-Rate Sigma-Delta Modulation, a Generalized Noise-Shaping Approach with Optimum Polyphase Signal Processing

D. Birru

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Delft University of Technology
Begeleider(s)/adviseur
  • van Roermund, Arthur, Promotor
Datum van toekenning11 jun 1998
Plaats van publicatieDelft
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-74445-39-X
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit