Reduced load equivalence under subexponentiality

P.R. Jelenkovic, P. Momcilovic, A.P. Zwart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-112
TijdschriftQueueing Systems: Theory and Applications
Volume46
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit