Reduced-load equivalence for Gaussian processes

A.P. Zwart, S.C. Borst, K.G. Debicki

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)502-510
TijdschriftOperations Research Letters
Volume33
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit