Reduced buffering solution for multi-hop HaRTES switched Ethernet networks

M. Ashjaei, M. Behnam, P. Pedreiras, R.J. Bril, L. Almeida, T. Nolte

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reduced buffering solution for multi-hop HaRTES switched Ethernet networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science