Reduced basis a posteriori error bounds for the stokes equations in parametrized domains: A penalty approach

Anna Lena Gerner, Karen Veroy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reduced basis a posteriori error bounds for the stokes equations in parametrized domains: A penalty approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen