Redesigning calibration algorithms for transmission electron microscopes

N. Panpalia

  Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

  51 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Begeleider(s)/adviseur
  • Jalba, Andrei C., Begeleider
  • Janson, P., Externe begeleider, Externe Persoon
  Datum van toekenning24 okt 2018
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 24 okt 2018

  Bibliografische nota

  PDEng thesis

  Citeer dit