Redescription and biology of the mite Acanthophthirius polonicus Haitlinger 1978, parasitic on the pond bat, Myotis dasycneme (Boie, 1825) (Prostigmata: Myobiidae)

I. Pater-de Kort, J.E.M.H. Bronswijk, van, A. Fain

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Acanthophthirius polonicus is redescribed in all stages. This mite appears to be very common in the fur of the pond bat, without causing any visible injury to the skin of the host. The whole lifecycle of the mite is completed on the bat.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)291-297
Aantal pagina's7
TijdschriftInternational Journal of Acarology
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Redescription and biology of the mite Acanthophthirius polonicus Haitlinger 1978, parasitic on the pond bat, Myotis dasycneme (Boie, 1825) (Prostigmata: Myobiidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit