Redes opticas de telecomunciaciones - Interferencia en los nodos de interconexion

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Spaans
  Pagina's (van-tot)54-57
  Aantal pagina's4
  TijdschriftRevista Colombiana de Telecomunicaciones
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit