Recycling, het sluitstuk in reverse logistics

M.J. Ploos van Amstel, J.N. Zwart

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukProfessioneel

Samenvatting

Na de intense aandacht voor milieuaspecten bij het produceren komt flu als ‘Iaat ste’ aandachtspunt het product in beeld. Het product wordt daarbij beoordeeld op energiegebruik en de milieulast in de afdankfase. Een recent voorbeeld van de overheidsaandacht hiervoor is het ontwerpbesluit ‘Verwijdering Wit- en Bruin goed’, dat op 1 april 1998 in werking treedt. Deze maatregel bevat de verplichting tot het opzetten van een structuur voor terugname en verwerking. MIREC is een bedrijf dat alle mogelijkheden in zich heeft om in te spelen op de ontwikkelingen die de (elektro- en elektronica-)industrie op het terrein van de ver antwoordelijkheid voor hergebruik en recycling van haar producten gaat doorma ken. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de route die de afgedankte producten daarbij doorlopen.
Originele taal-2Nederlands
TitelPraktijkboek magazijnen/distributiecentra
RedacteurenJ.P. Duiker, M.B.M. Koster, de, M.J. Ploos van Amstel
Plaats van productieDeventer
UitgeverijKluwer Bedrijfswetenschappen
Pagina's1.7.C-1/20
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit