Recursive program schemes : semantics and proof theory

W.P. Roever, de

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • de Bakker, Jaco W., Promotor, Externe Persoon
  • Park, D.M.R., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning17 jan 1975
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
StatusGepubliceerd - 1974
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.

Citeer dit