Recurring meetings : an experiential account of repeating meetings in a large organization

K. Niemantsverdriet, T. Erickson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Recurring meetings : an experiential account of repeating meetings in a large organization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Sociale wetenschappen