Recurrence and transience criteria for directed-edge-reinforced random walk and random walk in random environment on some tube-like graphs

M.S. Keane, S.W.W. Rolles

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's13
StatusGepubliceerd - 2000

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2000035
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit