Rectangular partition is polynomial in two dimensions but NP-complete in three

V.J. Dielissen, A. Kaldewaij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Rectangular partition is polynomial in two dimensions but NP-complete in three'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen