Recovery scheduling for industrial processes using graph constraints

M.B. Saltik, S. van Gameren, L. Özkan, S. Weiland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Recovery scheduling for industrial processes using graph constraints'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen