Recording and/or reproducing apparatus including a servo control loop

M.L. Norg (Uitvinder), M. Steinbuch (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Recording and/or reproducing apparatus including a servo control loop'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen