Record bandwidth and sub-picosecond pulses from a monolithically integrated mode-locked quantum well ring laser

V. Moskalenko, S. Latkowski, M.S. Tahvili, Tjibbe Vries, de, M.K. Smit, E.A.J.M. Bente

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

39 Citaten (Scopus)
123 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Record bandwidth and sub-picosecond pulses from a monolithically integrated mode-locked quantum well ring laser'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie