Reconstructing a piece of 2-color scenery

J. Lember, H. Matzinger

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  25 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's47
  StatusGepubliceerd - 2003

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2002042
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit