Reconstructing a multicolor random scenery seen along a random walk path with bounded jumps

M. Löwe, H. Matzinger, F. Merkl

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

67 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's66
StatusGepubliceerd - 2001

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2001030
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit