Reconstructing a 2-color scenery by observing it along a simple random walk path

H. Matzinger

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  32 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's26
  StatusGepubliceerd - 2000

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2000003
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit