Reconfigurable free-space optical indoor network using multiple pencil beam steering

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reconfigurable free-space optical indoor network using multiple pencil beam steering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen