Reconfigurable electronic device with dual port memory mode.

K. Leijten-Nowak (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerPHNL020827
StatusGepubliceerd - 1 feb 2002

Citeer dit