Recombination dynamics of single quantum dots in a fiber system at telecommunication wavelengths

Xiulai Xu, F. Brossard, K. Hammura, D.A. Williams, B. Alloing, L. Li, A. Fiore

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Recombination dynamics of single quantum dots in a fiber system at telecommunication wavelengths'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen