Recognizing hyperelliptic graphs in polynomial time

Jelco M. Bodewes, Hans L. Bodlaender, Gunther Cornelissen, Marieke van der Wegen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Recognizing hyperelliptic graphs in polynomial time'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen