Recognizing film and video objects occuring in parallel in single television signal fields.

G. Haan, de (Uitvinder), R.B Wittebrood (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS6937655
StatusGepubliceerd - 30 aug 2005

Citeer dit