Recognizing film and video objects in parallel in single television signal fields.

G. Haan, de (Uitvinder), R.B Wittebrood (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerEP1352528
StatusGepubliceerd - 15 okt 2003

Citeer dit