Recognizing DNA graphs is difficult

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)85-94
TijdschriftDiscrete Applied Mathematics
Volume127
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit