Recognizing bot activity in collaborative software development

Mehdi Golzadeh, Tom Mens, Alexandre Decan, Eleni Constantinou, Natarajan Chidambaram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
73 Downloads (Pure)

Samenvatting

Using popular open source projects on GitHub, we provide evidence that bots are regularly among the most active contributors, even though GitHub does not explicitly acknowledge their presence. This poses a problem for techniques that analyze human contributor activity.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)56-61
Aantal pagina's6
TijdschriftIEEE Software
Volume39
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum26 mei 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Recognizing bot activity in collaborative software development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit