Recognizability equals definability for graphs of bounded treewidth and bounded chordality

H.L. Bodlaender, P. Heggernes, J.A. Telle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
127 Downloads (Pure)

Samenvatting

We prove that every recognizable family of graphs of bounded treewidth and bounded chordality is definable in counting monadic second-order logic.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)559-568
Aantal pagina's10
TijdschriftElectronic Notes in Discrete Mathematics
Volume49
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Recognizability equals definability for graphs of bounded treewidth and bounded chordality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit