Recognition of tone series: effects of structure, contour and length

W.L.M. Croonen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Recognition of tone series: effects of structure, contour and length'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine and Dentistry

  Psychology

  Neuroscience