Recognising vascular causes of leg complaints in endurance athletes.Part 1 Validation of a Decision Algorithm

G. Schep, S.L. Schmikli, M.H.M. Bender, W.L. Mosterd, E.R. Hammacher, P.F.F. Wijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Recognising vascular causes of leg complaints in endurance athletes.Part 1 Validation of a Decision Algorithm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen