Rechtgeleidingen met stangenvierzijden (2)

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)294A-303A
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Uitgave A, Werktuigbouw, staalconstructies, scheepsbouwkunde, luchtvaarttechniek, chemische techniek en aanverwante vakken
Volume21
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1966
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit