Rechtgeleidingen met stangenvierzijden (1)

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)247A-254A
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Uitgave A, Werktuigbouw, staalconstructies, scheepsbouwkunde, luchtvaarttechniek, chemische techniek en aanverwante vakken
Volume21
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1966
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit