Receptive systems : mediating certain light reactions of the pupil of the human eye

H. Bouma

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  516 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
  Begeleider(s)/adviseur
  • Schouten, J.F., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning19 jan 1965
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1965

  Citeer dit