Recent trends in operando and In Situ characterization : techniques for rational design of catalysts

A.M. Beale, J.P. Hofmann, M. Sankar, E.M. Van Schrojenstein Lantman, B.M. Weckhuysen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelHeterogeneous catalysts for clean technology : spectroscopy, design and monitoring
RedacteurenK. Wilson, A.F. Lee
Plaats van productieChichester
UitgeverijWiley-VCH Verlag
Pagina's365-406
Aantal pagina's504
ISBN van geprinte versie978-3-527-33213-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit