Recent research developments in calcium sulfate based building materials, part 2

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

63 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1
Pagina's (van-tot)98-112
Aantal pagina's15
TijdschriftAlitinform
Volume2
Nummer van het tijdschrift24
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Recent research developments in calcium sulfate based building materials, part 2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit