Recent experiments and new simulational tools for streamers in strong fields: towards the streamer-leader process and runaway electrons

U.M. Ebert, T.M.P. Briels, G.J.J. Winands, E.M. Veldhuizen, van, A.J.M. Pemen, A. Luque, C. Li, W.J.M. Brok, J.J.A.M. Mullen, van der, W. Hundsdorfer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 18th European Union COST Symposium 2007(EU-COST P18), 19-20 April, 2007, Vienna, Austria
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit