Recent developments in the chemistry of pyridyl-functionalized, low-coordinate phosphorus heterocycles

Christian Müller, Julian A.W. Sklorz, Iris de Krom, Antonia Loibl, Marija Habicht, Marlene Bruce, Gregor Pfeifer, Jelena Wiecko

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Recent developments in the chemistry of pyridyl-functionalized, low-coordinate phosphorus heterocycles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen